NYHET

Våra vallöften om sjukvården

Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande

Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande

När vi föds, när vi blir sjuka, när vi blir gamla. Vi är alla beroende av att vården finns där när vi behöver den. Idag får alltför många vänta länge på vård och medarbetarna har det ofta stressigt. För att korta väntetiderna behöver vårdens medarbetare fler kollegor och bättre villkor – inte vinstjakt och privatiseringsexperiment.

Vi går till val på tre prioriteringar i den östgötska vården:

Ta tillbaka kontrollen

Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vården. Vården ska ges efter dina behov – aldrig efter plånbok eller jakten på vinst.

  • Öppna nya vårdcentraler utan vinstjakt där befolkningen växer
  • Öka regionens beredskap för krig, kris och pandemier
  • Stoppa privatiseringen av BUP (barn- och ungdomspsykiatrin)

Satsa på medarbetarna – vårdens viktigaste tillgång

När personalen inte räcker till ökar väntetiderna och vårdplatser måste hållas stängda. Vårdens medarbetare behöver fler kollegor och bättre villkor.

  • Lönesatsningar på stora yrkesgrupper, till exempel sjuksköterskor och undersköterskor
  • Fler utbildningstjänster i bristyrken, exempelvis barnmorska
  • Fasa ut hyrpersonal till förmån för fast anställd personal
  • Fria arbetskor för vårdpersonal

Trygg vård när du behöver

Idag är väntetiderna i vården för långa. Du ska snabbt få kunna få kontakt med vården för rådgivning eller för att få tid för ett besök.

  • Öka tillgängligheten i vården och korta köerna
  • Öka tillgängligheten hos regionens egna digitala vård – stoppa oseriösa appläkare
  • Korta väntetiderna till 1177