NYHET

Egen personal framför vinst till hyrbolag

 

Målet är 100 procent egen personal i den östgötska vården. Vi tänker inledningsvis halvera kostnaderna för hyrpersonal men i slutänden är målet tydligt – vi kommer alltid vilja satsa på egen personal hellre än att skicka vinst till hyrbolag.

Socialdemokraterna i Östergötland kommer göra satsningar på personalen under den kommande mandatperioden om vi får väljarnas förtroende att fortsätta styra regionen.

Vårt mål är att så snabbt som möjligt kunna fasa ut hyrpersonal till förmån för fast personal. Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården.

Personalen är vårdens viktigaste tillgång. För oss är det angeläget att kunna lägga resurser på vår egen personal hellre än att se att hyrbolagen gör vinster på skattebetalarnas bekostnad. Pengar som avsatts för vård ska gå till vård och inget annat.

Under perioden januari–maj 2022 har kostnaderna för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökat med lite drygt 40 procent om man jämför med samma period 2021.

Fördelarna med egen fast personal är många. Patienterna behöver ha kontinuitet. När man besöker vårdcentralen ska man känna igen de ansikten man möter och inte behöva förklara sina problem om och om igen. Vården i Region Östergötland behöver fasta medarbetare som trivs och vill bidra till att utveckla den egna arbetsplatsen.

När det inte finns tillräckligt med personal i vården ökar väntetiderna. Fler får vänta längre och prioriteringarna blir större. Vårdplatserna blir färre när det fattas personal som kan bemanna och göra jobbet som krävs. I grund och botten måste fler vilja jobba inom vården och de som är där i dag måste vilja och orka vara kvar.

Socialdemokraterna i Östergötland lovar dessutom att flera ska få möjlighet att med lön vidareutbilda sig inom bristyrken så som barnmorskor och specialistsjuksköterskor. Målsättningen är att ha 50 procent specialistsjuksköterskor, i dag är det 38 procent. Under perioden 2019–2021 har nära 300 personer valt att vidareutbilda sig på detta sätt i regionen. Antalet platser ligger strax under 100 per år. Den nivån ska bibehållas och utökas med 25 procent där verksamheterna ser det som möjligt att ta emot fler.

Vi ser ett ökat söktryck nationellt till sjuksköterskeutbildningarna som finns. Det är positivt. Här i Östergötland är möjligheten att utbilda sig med bibehållen grundlön en viktig faktor för att göra oss mera attraktiv som arbetsgivare.