NYHET

Ta tillbaka barn- och ungdomspsykiatrin i offentlig regi

 

Alla barn och unga i Östergötland ska få den vård de behöver och har rätt till. Det är dags att kraftsamla och skapa en samlad barn- och ungdomspsykiatri i offentlig regi.

Vi Socialdemokrater står för att ta tillbaka barn- och ungdomspsykiatrin i regional drift. Mot detta står Moderaternas förslag att införa vårdval i Region Östergötland som ytterligare kommer slita isär barn- och ungdomspsykiatrin. När syftet med en verksamhet är vinst så väljs de lönsammaste patienterna före andra mer behövande. Region Östergötland har idag upphandlat 35 procent av barn- och ungdomspsykiatrin hos privata vårdgivare.

– Inte ens i moderatledda Region Stockholm har man gått så långt. Där har man upphandlat drygt 20 procent. Alla måste inse att det inte fungerar, säger Lena Micko (S), vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det finns helt klart många fördelar med BUP i egen regi. Komplicerade utredningar kräver samverkan mellan flera parter. Alla resurser behöver sättas in samtidigt. En fungerande behandling kräver ett samarbete och en samordning av alla vuxna som finns kring det barn eller den ungdom som behöver vård.