Våra företrädare

På distriktsnivå har vi nio företrädare som är förtroendevalda på heltid. Fem riksdagsledamöter och fyra regionråd.

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Östergötland

Riksdagen och riksdagsledamöterna

Riksdagen beslutar om vilka lagar som ska gälla i Sverige och om statens budget. Våra fem socialdemokratiska riksdagsledamöter representerar invånarna i Östergötland. De bor och lever Östergötland men arbetar i veckorna i riksdagen (oftast tisdag till torsdag). Där sitter de utskott som ansvarar för olika frågor, till exempel försvars- eller arbetsmarknadsfrågor. När riksdagsledamöterna inte arbetar i riksdagen i Stockholm är de ofta och besöker olika verksamheter och arbetsplatser i länet.

Region Östergötland och regionråden

Region Östergötland ansvarar för merparten av den sjukvård östgötarna har tillgång till. Regionen är också ansvarig för kollektivtrafiken och regionala utvecklingsfrågor. Våra regionråd sitter i varsin nämnd, som ansvarar för olika frågor, till exempel sjukvård och kollektivtrafik. Regionråden utgår från i regionhuset i Linköping, men är ofta ute och besöker den verksamhet regionen ansvarar för.

De socialdemokratiska regionråden i Östergötland

Publicerad