S-kvinnor

Camilla Egberth

 

S-kvinnor Östergötland är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida.

S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och politiska beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Kontakt

ostergotlandsskvinnor@gmail.com

Camilla Egberth, ordförande

Tel: 0705-12 71 70

Annica Johansson

Tel: 0705-17 40 62