Vår politik för Östergötland

Vårt Östergötland kan bättre

Idag får alltför många vänta länge på vård och medarbetarna har det ofta stressigt. För att korta väntetiderna behöver vårdens medarbetare fler kollegor och bättre villkor – inte vinstjakt och privatiseringsexperiment.

Vi har tre prioriteringar i den östgötska vården:

Ta tillbaka kontrollen

Vinstjakt och privatiseringsexperiment hör inte hemma i den östgötska vården. Vi ska säkerställa att pengar avsatta till vården går till vården och att vården alltid ges efter behov, inte efter plånbok.

Barnmorskorna behöver fler kollegor

Det är brist inom många av de yrken som får vården i Östergötland att fundera. Barnmorskorna, liksom vårdpersonal i en rad andra yrkesgrupper, behöver fler kollegor. När medarbetarna är för få ökar väntetiderna och vårdplatser stängs. Vi kommer utbilda fler i vårdens bristyrken och satsa på att de som redan jobbar i vården trivs och vill jobba kvar.

Snabbare svar när du ringer vården

Det måste bli enklare och gå snabbare att komma i kontakt med vården. Vi kommer korta väntetiderna till 1177 och vårdcentralerna. Du som väntar på operation eller behandling ska få det inom utsatt tid.

Publicerad