Nyheter

  • Egen personal framför vinst till hyrbolag

     Målet är 100 procent egen personal i den östgötska vården. Vi tänker inledningsvis halvera kostnaderna för hyrpersonal men i slutänden är målet tydligt – vi kommer alltid vilja satsa på egen personal hellre än att skicka vinst till hyrbolag.
  • Våra vallöften om sjukvården

    När vi föds, när vi blir sjuka, när vi blir gamla. Vi är alla beroende av att vården finns där när vi behöver den. Idag får alltför många vänta länge på vård och medarbetarna har det ofta stressigt. För att korta väntetiderna behöver vårdens medarbetare fler kollegor och bättre villkor – inte vinstjakt och privatiseringsexperiment.